K dnešnému dňu vyhlasujeme upravené znenie Obchodných podmienok - zmenil sa článok č. 8 - Ochrana osobných údajov. Novo sa odkazuje na samostatný dokument " Zásady ochrany osobných údajov ", ktorý upravuje ochranu osobných údajov našich klientov tak, aby bola plne v súlade s GDPR.